Pobłogosław Panie


Śpiewamy na melodię Skaldowie - Z Kopyta Konik Rwie (to z tym pa pa ra pa pa) ;D

Pobłogosław Panie z wysokiego nieba
Hej co by na tym stole nie zabrakło chleba
Hej co by na tym stole nie zabrakło chleba.

Nie zabrakło chleba, nie zabrakło króli
Hej ani tej miłości do naszej matuli
Hej ani tej miłości do naszej matuli

Pa parapa pa parapa pa parapa papa
Pa parapa pa parapa pa parapa papa

Pobłogosław Panie z wysokiego nieba
Hej co by na tym stole nie zabrakło chleba
Hej co by na tym stole nie zabrakło chleba.

Nie zabrakło chleba, nie zabrakło króli
Hej ani tej miłości do naszej matuli
Hej ani tej miłości do naszej matuli

Pa parapa pa parapa pa parapa papa
Pa parapa pa parapa pa parapa papa

Pobłogosław Panie z wysokiego nieba
Hej co by na tym stole nie zabrakło chleba
Hej co by na tym stole nie zabrakło chleba.

Nie zabrakło chleba, nie zabrakło króli
Hej ani tej miłości do naszej matuli
Hej ani tej miłości do naszej matuli

Pa parapa pa parapa pa parapa papa
Pa parapa pa parapa pa parapa papa

Pobłogosław Panie z wysokiego nieba
Hej co by na tym stole nie zabrakło chleba
Hej co by na tym stole nie zabrakło chleba.

Nie zabrakło chleba, nie zabrakło króli
Hej ani tej miłości do naszej matuli
Hej ani tej miłości do naszej matuli

Pa parapa pa parapa pa parapa papa
Pa parapa pa parapa pa parapa papa

Pobłogosław Panie z wysokiego nieba
Hej co by na tym stole nie zabrakło chleba
Hej co by na tym stole nie zabrakło chleba.

Nie zabrakło chleba, nie zabrakło króli
Hej ani tej miłości do naszej matuli
Hej ani tej miłości do naszej matuli

Pa parapa pa parapa pa parapa papa
Pa parapa pa parapa pa parapa papa